הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אג"ח ומק"מ - תשואות לפדיון

  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור
  • סגור

מידע סטטיסטי לפי נושאים

אגרות החוב והמק"מ

נתוני מק"מ, איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, מבוססים על נתוני המסחר בבורסה לני"ע וכוללים: עקומי תשואה לפדיון של איגרות חוב ומק"מ ועקומי אפס (zero coupon), ומרווחי התשואה (Yield margin) של אג"ח קונצרניות לפי ענפי בורסה וקבוצות דירוג.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2023