הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

מספר הוראה 632

דוח כספי שנתי - חלק ב' - מאזן - נכסים

תאריך פרסום: 29/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022