הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2020

מספר הוראה 690-20.1-20.15

הוראות מעבר לשנת 2020

תאריך פרסום: 06/12/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: