הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2021

מספר הוראה 690-21.1-21.10

הוראות מעבר לשנת 2021

תאריך פרסום: 24/07/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: