הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר

מספר הוראה 625

הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי, חוות דעת רואה החשבון המבקר

תאריך פרסום: 28/04/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/12/2022