הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

מספר הוראה 637-2-7

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

תאריך פרסום: 22/05/2016
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: