הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן

מספר הוראה 637-138-139

נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן

תאריך פרסום: 28/04/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: