הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי

שם ההוראה

נספח י"ז – הטבות לעובדים – חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי

תאריך פרסום: 10/02/2016
מספר הוראה: 637-213-221
מספר חוזר:
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/12/2022