הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פרק ב' - מבנה מערכת הבנקאות

  פרק ב' - מבנה מערכת הבנקאות קובץ Excel עודכן ביום
 לוח ב'-2 מספר התאגידים הבנקאיים בישראל  
 לוח ב'-3 מספר הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל  
 לוח ב'-4 מספר הסניפים של התאגידים הבנקאיים בישראל לפי תאגיד בנקאי  
 לוח ב'-5 התאגידים הבנקאיים בישראל לפי קבוצות בנקאיות  
 לוח ב'-7 מספר מכשירים אוטומטיים לקהל  
 לוח ב'-8 השינויים המוסדיים במערכת התאגידים הבנקאיים בישראל  
 לוח ב'-9 נתונים נבחרים על מספר המשרדים, הסניפים והמשרות לפי יישובים

 
 לוח ב'-10 מצבת כח אדם-ממוצע-סך מערכת-על בסיס מאוחד  
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022