הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פרק ח' - התוצאות העסקיות

  פרק ח' - התוצאות העסקיות קובץ Excel עודכן ביום
 לוח ח'-1 דוח הרווח וההפסד, סך הקבוצות הבנקאיות  
 לוח ח'-3 הכנסות והוצאות ריבית, סך הקבוצות הבנקאיות  
 לוח ח'-5 עמלות, סך הקבוצות הבנקאיות  
 לוח ח'-6 הכנסות אחרות, סך הקבוצות הבנקאיות  
 לוח ח'-7 משכורות והוצאות נלוות, סך הקבוצות הבנקאיות  
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2022