הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדיניות

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום תחום נושא קובץ להורדה
הנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום חוק עקרונות האסדרה , 2021-התשפ"ב 27/12/2022
תחומי פעולה ועיסוקים מותרים של סולקים 29/11/2022 רישוי סולקים
מדיניות פיקוחית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור 26/07/2022 ציות ואיסור הלבנת הון איסור הלבנת הון
היתרי החזקה בבנקים ובסולקים לגופים המנהלים כספי לקוחות 21/07/2019 רישוי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
מסמכי בקשה לרישיון בנק 03/06/2018 רישוי בנקים חדשים
קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי 29/05/2018 רישוי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
מסמך משותף למפקח על הבנקים ולממונה על שוק ההון בביטוח וחיסכון בעניין עקרונות מנחים לקריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוח ולהחזיק אמצעי שליטה בגופים מפוקחים 11/07/2013 רישוי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
קריטריונים ותנאים כללים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי 11/07/2013 רישוי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/02/2023