הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי

מסמך מדיניות בנושא

קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 29/05/2018
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: רישוי
נושא: שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/01/2023