הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

מספר שו"ת

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 20/07/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור