הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי)

מס' הוראה 875

אישורים עקרוניים שניתנו להלוואות דיור (חודשי)

תאריך פרסום: 08/02/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2696
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/02/2023