הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)

מס' הוראה 811

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)

תאריך פרסום: 28/04/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2463
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2022