הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

שם ההוראה

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 01/02/2023
מספר הוראה: 880
מספר חוזר: 2737
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע, אבטחת מידע והגנת סייבר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/02/2023