הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 - "עברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח"

מכתב בנושא:

הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 - "עברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח"

תאריך פרסום: 13/07/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: