הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד"

מספר חוזר

דיווח על יתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת ג' לסקירת ההנהלה בדבר "שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד"

תאריך פרסום: 25/07/2007
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2209
תחום:
נושא: