הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

שם החוזר

הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי\r\nבשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים

תאריך פרסום: 16/01/2003
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2100
תחום:
נושא: