הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות

מספר חוזר

הוראת שעה - יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין יחס כיסוי נזילות

תאריך פרסום: 28/09/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2433
תחום:
נושא: