הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הפרשה נוספת לחובות מסופקים

שם החוזר

הפרשה נוספת לחובות מסופקים

תאריך פרסום: 15/12/2002
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2094
תחום:
נושא: