הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

מספר חוזר

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה)

תאריך פרסום: 22/09/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2626
תחום:
נושא: