הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח

שם החוזר

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח

תאריך פרסום: 03/02/2016
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2491
תחום:
נושא: