הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 7)

מספר חוזר

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 7)

תאריך פרסום: 16/07/1998
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1934
תחום:
נושא: