הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

מספר חוזר

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 31/12/2007
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2220
תחום:
נושא: