הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

מספר חוזר

נוסח של כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

תאריך פרסום: 02/04/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2230
תחום:
נושא: