הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג - 1993

מס' קובץ חקיקה

חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג - 1993

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: