הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

מס' קובץ חקיקה 124

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 28/02/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: רישוי
נושא: בנקים חדשים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/01/2023