הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996

מס' קובץ חקיקה

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: