הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981

מס' קובץ חקיקה 150

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: כללי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022