הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002

מס' קובץ חקיקה

צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: