הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 - דברי הסבר

מס' קובץ חקיקה

צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 - דברי הסבר

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: