הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202

מס' קובץ חקיקה

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202

תאריך פרסום: 04/09/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: