הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015

מס' קובץ חקיקה

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015

תאריך פרסום: 01/07/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: