הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי),התשע"ד-2014

מס' קובץ חקיקה

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי),התשע"ד-2014

תאריך פרסום: 23/04/2014
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: