הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970

מס' קובץ חקיקה 184B

צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970

תאריך פרסום: 25/06/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022