הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

מס' קובץ חקיקה

אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: