הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961

מס' קובץ חקיקה 184A

חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961

תאריך פרסום: 25/06/2013
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022