הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

פקודת הבנקאות 1941

מס' קובץ חקיקה 103

פקודת הבנקאות 1941

תאריך פרסום: 14/01/2019
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: כללי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022