הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981

מס' קובץ חקיקה 179

תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981

תאריך פרסום: 22/03/2012
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: שיקים ללא כיסוי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/12/2022