הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

מספר הוראה 366

דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 23/01/2023
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2736
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: סיכוני טכנולוגיית המידע

עדכון מס' 4 להוראת נ.ב.ת. מס' 366 בנושא " דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר ":

בעקבות תיקון בסעיף 31 לחוק שירות מידע פיננסי (התשפ"ב -2021) הקובע חובת דיווח למאסדר של מקור מידע או נותן שירות מידע פיננסי כהגדרתם בחוק זה, הוגדרה חובת דיווח של התאגידים הבנקאיים על אירוע אבטחה חמור כהגדרתו בחוק.

חובת דווח זו הוגדרה במסגרת תיקון זה להוראת נ.ב.ת מס' 366, נלווה לתיקון זה גם תיקון להוראת דיווח מס' 880.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 23/02/2023