הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חיובים על פי הרשאה

מספר הוראה 439

חיובים על פי הרשאה

תאריך פרסום: 27/12/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2690
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: אמצעי תשלום
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022