הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מעבר מריבית לייבור

מספר הוראה 250A

מעבר מריבית לייבור

תאריך פרסום: 03/10/2021
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2673
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: ריבית
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/03/2023