הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

מספר הוראה 420

משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022

תאריך פרסום: 13/06/2022
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2659
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 25/12/2022