הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קיזוז כנגד תכניות חסכון

מספר הוראה 438

קיזוז כנגד תכניות חסכון

תאריך פרסום: 01/12/1995
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: