הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

שם החוזר

אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) מסוימים

תאריך פרסום: 26/07/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2274
תחום:
נושא: