הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000

שם החוזר

גילוי בדבר היערכות לקראת שנת 2000

תאריך פרסום: 31/01/2000
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1995
תחום:
נושא: