הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

גילוי על יחס מינוף

שם החוזר

גילוי על יחס מינוף

תאריך פרסום: 28/04/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2462
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף