הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות

שם החוזר

הודעות ללקוחות בדבר השינוי בהסדר העמלות

תאריך פרסום: 07/04/2008
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2231
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: עמלות
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/12/2022