הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II

שם החוזר

הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II

תאריך פרסום: 18/12/2007
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2218
תחום:
נושא: